Ekonomikas pamatnostādnes (II)

Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība (II no IV)

Helle Rēdere, Hūberts Rēdelbergers, Sāra Šmite

Bezmaksas

Pievienotie materiāli

Materiāla tips

Grāmata

Kopsavilkums

„Ekonomikas pamatnostādnes” sniedz padomu un atbalstu lauksaimniekiem, norādot, kā plānot saimniecības pārveidošanu, un īpaši uzsverot, kā pāreja uz ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību ietekmēs saimniecības ekonomiskos rādītājus.

Lapu skaits

64

Izdošanas datums

2013/01/01

Autortiesības

Materiāla saturu pilnībā aizsargā autortiesības. Potenciālie lietotāji drīkst pavairot un savā starpā izplatīt šo materiālu. Šādā gadījumā obligāti jāatsaucas uz autoriem. Visi publicētie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām, tos ir aizliegts izmantot komerciāliem nolūkiem

Faila formāts

PDF

Materiāla apraksts

Lai gan ir veikti dažādi pasākumi, Baltijas jūras eitrofikācijas pakāpe nesamazinās un ir apdraudēta daudzu ekosistēmu stabilitāte. Šādos apstākļos nedrīkst turpināt saimniekot tāpat kā līdz šim. Ir vajadzīga jauna pieeja, kas ļautu droši strādāt, ņemot vērā vides noteiktos ierobežojumus. Projektā BERAS tiek izstrādāti un ieviesti praktiski piemēri, kuros daudzu sektoru pārstāvju novatoriskas un uzņēmīgas sadarbības rezultātā tiek izveidotas reālistiskas, pilnībā integrētas ekoloģiskās alternatīvas visai pārtikas aprites ķēdei no lauksaimnieka līdz patērētājam. BERAS koncepcijas ir izstrādātas divos starptautiskos projektos, ko daļēji finansējusi Eiropas Savienība un Norvēģija (Baltijas jūras reģiona programma) un ko sauc BERAS (2003.–2006. g.) un BERAS Implementation (2010.–2013. g.). Tajos kā partneres sadarbojas deviņas Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija), Krievija un Norvēģija, un tajos piedalās valsts un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un pētniecības institūti, konsultāciju dienesti, ekoloģijas un vides aizsardzības jomas NVO, lauksaimnieku organizācijas, pārtikas aprites ķēdē iesaistītie dalībnieki un finanšu iestādes.

Ekoloģiski sabalansēts lauksaimniecības (ESL) koncepcija ir pamatota ar daudzos izpētes gados iegūtu informāciju par patiesi ilgtspējīgu un videi nekaitīgu bioloģisko saimniecību organizēšanu, un tā ir apliecinājusi savu potenciālu saistībā ar barības vielu noplūžu samazināšanu saimniecībā, augsnē esošā oglekļa piesaisti un ietekmi uz klimatu, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglības palielināšanu. BERAS projektā visās Baltijas jūras reģiona valstīs ir arī sekmīgi sākta pilnībā integrētu un pilnīgu reģionālo ilgtspējīgas pārtikas sabiedrību (IPS, Sustainable Food Society) piemēru ieviešana. Patērētāju iesaistīšanas koncepcija „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai” (Diet for a clean Baltic) piedāvā patērētājiem izvēlēties ilgtspējīga dzīvesveida modeli, kurā paredzēts uzņemt pietiekamu kvalitatīvas pārtikas daudzumu, vienlaikus neapdraudot Baltijas jūras vidi un nepārkāpjot planētas pieļaujamās robežas. ESL pamatnostādnēs uzmanība galvenokārt ir pievērsta lauksaimnieka darbam. Tās ir izstrādātas Baltijas jūras reģiona lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku starptautiskas sadarbības rezultātā. Ceram, ka tās veicinās konvencionāli ražojošo lauksaimnieku pāreju uz saimniekošanu saskaņā ar ESL metodēm un palīdzēs viņiem to īstenot, kā arī palīdzēs bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem optimizēt savu saimniekošanas sistēmu, lai tuvinātu to sabalansētai lauksaimniecībai. Pateicamies visiem pamatnostāžu autoriem par uzcītīgo darbu, kā arī koordinatorei, doktorei Karīnai Šteinai-Bahingerei no Leibnica Lauksaimniecības ainavu izpētes centra (Vācija).

Šajā grāmatā ietverto informāciju tās autori sagatavoja, pamatojoties uz visu viņiem zināmo. Informāciju ļoti rūpīgi izvērtēja piesaistītie ārējie eksperti. Tomēr nevar pilnībā izslēgt kļūdu iespējamību. Tāpēc autoru sniegtā informācija neuzliek nekādus pienākumus un nedod garantijas. Šīs pamatnostādnes un to saturu pilnībā aizsargā autortiesības. Potenciālie lietotāji drīkst pavairot un savā starpā izplatīt šo materiālu. Šādā gadījumā obligāti jāatsaucas uz autoriem. Grāmatu no angļu valodas tulkoja: Ina Aizupiete Literārais redaktors: Ieva Zālīte. Grāmatas izdošanu latviešu valodā kooridnēja Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra projektu vadītāja Lāsma Ozola.

Novērtē produktu

Tu vari būt pirmais, kurš qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ievietot atsauksmi