Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2018 (IZDOTS)

Demonstrējumi

Redaktore: Ilze Skudra

0.00 Eur

Pieejams (2)

1

Piegāde būs aprēķināta grozā.

Piegāde tiek veikta 7 dienu laikā.

Materiāla tips

Metodiskais materiāls

Kopsavilkums

AUGKOPĪBĀ: 2018. gadā noslēdzās demonstrējumi Auces novadā LLU MPS “Vecauce” par sējas tehnoloģiju salīdzinājumu ziemas rapsī un Krimuldas novada Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecībā “Lielozoli Plus” par dažādu kaļķošanas materiālu salīdzinājumu graudaugu sējumos. Iegūtie rezultāti apkopoti izdevumā, novērtēta meteoroloģisko apstākļu ietekme uz sējumu attīstību, noteikta iegūtās produkcijas raža un kvalitāte, sniegts agronomiskais un ekonomiskais novērtējums salīdzinātajiem variantiem. 2018. gads bija noslēdzošais uzsāktajiem demonstrējumu projektiem augkopībā Valsts Lauku tīkla pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros.. LOPKOPĪBĀ: Izmēģinājumu ierīkošanas mērķis ir izglītot jaunos un nozarēs jau strādājošos dzīvnieku īpašniekus, lopkopībā nodarbinātos strādniekus un speciālistus ar inovatīvām saimniekošanas metodēm, tehnoloģijām, kuras veicina lauku saimniecību attīstību un konkurētspēju, ražojot lopkopības produk

Lapu skaits

79

Izdošanas datums

2018/12/12

Autortiesības

Visi publicētie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām, tos ir aizliegts izmantot komerciāliem nolūkiem. Atsauce uz autoriem obligāta.

Valoda

Latviešu valoda

Materiāla apraksts

Laukaugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi izmēģinājumos augkopības saimniecībās. Vairāku gadu garumā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības speciālisti ierīko izmēģinājumus saimniecībās ar mērķi demonstrēt dažādas audzēšanas tehnoloģijas, rast risinājumus aktuāliem jautājumiem laukaugu agrotehnikā, kā arī informēt lauksaimniekus par iegūtajiem rezultātiem. Lai vairāk informētu interesentus par ierīkotajiem demonstrējumiem citu projektu ietvaros, šajā izdevumā apkopoti arī rezultāti “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projektā “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā”. Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības saimniecībā ir ieguvums gan vides aizsardzībā, gan lauksaimnieku ražošanas efektivitātes celšanā. Kā to risināt, piedāvā ierīkotais demonstrējums Dobeles novadā, demonstrējot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas laukaugu sējumos. Demonstrējumā iegūtie rezultāti atspoguļoti izdevumā. Ceram, ka izdevums būs palīgs lauksaimniekiem, konsultantiem, studentiem un citiem interesentiem efektīvākai laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pielietošanai.

Praktiski risinājumi lopkopības izmēģinājumos.

Jau vairākus gadus lopkopībā aktuālu jautājumu risinājumus piedāvā LLKC lopkopības konsultantu organizētie izmēģinājumi saimniecībās.

LLKC popularizē un atbalsta ZM politiku lauku apvidos, stiprinot ģimenes saimniecību nozīmi kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un zināšanu pārnesi lauku sabiedrībai, kas strādā lopkopības sektorā, un apgūtu arvien jaunākas saimniekošanas metodes nozarē. Tādēļ izmēģinājumos piena lopkopībā tika akcentēta precīzu datu ieguves nozīme, iespēja sekot slaucamo govju apsaimniekošanas rādītājiem un veselības stāvoklim. Izmēģinājumu laikā tika izveidota mācību videofilma par rupjās lopbarības rādītāju nozīmi, slaucamo govju precīzā ēdināšanā, kas piensaimnieku izglītošanai paver jaunas iespējas. Filmu iespējams noskatīties šeit: http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/tapusi-filma-par-skabbaribas-sagatavosanu/. Ar augšupejošu tendenci turpina paplašināties gaļas liellopu audzēšanas sektors, taču arī tajā būs jāsaimnieko intensīvāk, kaut vai, lai izpildītu valsts noteikto mērķi gūt vismaz 200 eiro ienākumus no hektāra, kas noteikts bioloģiski ražojošām saimniecībām. Latvijā lielāko gaļas liellopu populāciju veido Šarolē šķirnes dzīvnieki, kuru skaits 2018. gada 1. janvārī, pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) sniegtās informācijas, bija 28 247, kas veidoja 33,76% no visas Latvijas gaļas liellopu šķirņu populācijas. Kuldīgas novadā ierīkotajā izmēģinājumā tika analizēta Šarolē šķirnes vaislinieku ietekme uz pēcnācēju kvalitāti, vaislai turamo dzīvnieku izaudzēšanu, kā arī akcentētas intensīvi audzējamo šķirņu dzīvnieku turēšanas, kopšanas un audzēšanas īpatnības ar mērķi iegūt kvalitatīvus šķirnes dzīvniekus vaislai un gaļai. Kā problēma veiksmīgai gaļas liellopu sektora attīstībai jāmin saimniecību spēja pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem un tendencēm. Šīs problēmas risināšanā var palīdzēt LLKC konsultanti, sniedzot konsultācijas lopkopībā, augkopībā un ekonomikā, izskaidrojot fermu un lauka dienās aktualizētos jautājumus, kā arī sniedzot individuālas konsultācijas saimniecībām.

Novērtē produktu

Tu vari būt pirmais, kurš qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ievietot atsauksmi