Sākumlapa Augkopība / Lopkopība / Projektu pieredze / Vide

Lauksaimniecības pamatnostād...

Lauksaimniecības pamatnostādnes (I) (IZDOTS)

Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība (I no III)

Karīna Šteina-Bahingere (Karin Stein-Bachinger), Morics Reklings (Moritz Reckling), Johaness Hufnagels (Johannes Hufnagel), Arturs Granstets (Artur Granstedt)

3.15 Eur

Pieejams (4)

1

Piegāde būs aprēķināta grozā.

Piegāde tiek veikta 7 dienu laikā.

Sākumlapa Augkopība / Lopkopība / Projektu pieredze / Vide

Lauksaimniecības pamatnostād...

Materiāla tips

Grāmata

Kopsavilkums

„Lauksaimniecības pamatnostādnēs” atrodami praktiski pamatieteikumi, kā piekopt ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību, un aprakstīti pārbaudīti lauksaimnieciski pasākumi un optimizācijas stratēģijas, kas ļauj efektīvi atkārtoti izmantot barības vielas vienā saimniecībā, kā arī iesaistīt atkārtotā izmantošanā dažāda veida saimniecības pirms un pēc to pārveides. Pamatnostādnēm pievienota programmatūra, kas palīdz saimniecības līmenī izvērtēt un darīt ilgtspējīgāku augseku plānošanu un slāpekļa mēslojuma izmantošanu.

Lapu skaits

139

Izdošanas datums

2013/01/01

Autortiesības

Materiāla saturu pilnībā aizsargā autortiesības. Potenciālie lietotāji drīkst pavairot un savā starpā izplatīt šo materiālu. Šādā gadījumā obligāti jāatsaucas uz autoriem.

Valoda

Latviešu valoda

Kvalifikācijas

Augkopības tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lopkopības tehniķis

Materiāla apraksts

Pamatnostādnes palīdzēs lauksaimniekiem un konsultantiem strādāt atbilstoši ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības principiem un attīstīt tos. Šāda saimniekošana uzlabos Baltijas jūras vides stāvokli. Pamatnostādnes var vienlīdz labi izmantot arī lēmumu pieņēmēju un politiķu izglītošanai.

Lai gan ir veikti dažādi pasākumi, Baltijas jūras eitrofikācijas pakāpe nesamazinās un ir apdraudēta daudzu ekosistēmu stabilitāte. Šādos apstākļos nedrīkst turpināt saimniekot tāpat kā līdz šim. Ir vajadzīga jauna pieeja, kas ļautu droši strādāt, ņemot vērā vides noteiktos ierobežojumus. Projektā BERAS tiek izstrādāti un ieviesti praktiski piemēri, kuros daudzu sektoru pārstāvju novatoriskas un uzņēmīgas sadarbības rezultātā tiek izveidotas reālistiskas, pilnībā integrētas ekoloģiskās alternatīvas visai pārtikas aprites ķēdei no lauksaimnieka līdz patērētājam. BERAS koncepcijas ir izstrādātas divos starptautiskos projektos, ko daļēji finansējusi Eiropas Savienība un Norvēģija (Baltijas jūras reģiona programma) un ko sauc BERAS (2003.–2006. g.) un BERAS Implementation (2010.–2013. g.). Tajos kā partneres sadarbojas deviņas Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija), Krievija un Norvēģija, un tajos piedalās valsts un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un pētniecības institūti, konsultāciju dienesti, ekoloģijas un vides aizsardzības jomas NVO, lauksaimnieku organizācijas, pārtikas aprites ķēdē iesaistītie dalībnieki un finanšu iestādes.

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (ESL) koncepcija ir pamatota ar daudzos izpētes gados iegūtu informāciju par patiesi ilgtspējīgu un videi nekaitīgu bioloģisko saimniecību organizēšanu, un tā ir apliecinājusi savu potenciālu saistībā ar barības vielu noplūžu samazināšanu saimniecībā, augsnē esošā oglekļa piesaisti un ietekmi uz klimatu, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglības palielināšanu. BERAS projektā visās Baltijas jūras reģiona valstīs ir arī sekmīgi sākta pilnībā integrētu un pilnīgu reģionālo ilgtspējīgas pārtikas sabiedrību (IPS, Sustainable Food Society) piemēru ieviešana. Patērētāju iesaistīšanas koncepcija „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai” (Diet for a clean Baltic) piedāvā patērētājiem izvēlēties ilgtspējīga dzīvesveida modeli, kurā paredzēts uzņemt pietiekamu daudzumu kvalitatīvas pārtikas, vienlaikus neapdraudot Baltijas jūras vidi un nepārkāpjot planētas pieļaujamās robežas.

Šajā grāmatā ietverto informāciju tās autori sagatavoja, pamatojoties uz visu viņiem zināmo. Informāciju ļoti rūpīgi izvērtēja piesaistītie ārējie eksperti. Tomēr nevar pilnībā izslēgt kļūdu iespējamību. Tāpēc autoru sniegtā informācija neuzliek nekādus pienākumus un nedod garantijas. Šīs pamatnostādnes un to saturu pilnībā aizsargā autortiesības. Potenciālie lietotāji drīkst pavairot un savā starpā izplatīt šo materiālu. Šādā gadījumā obligāti jāatsaucas uz autoriem. Grāmatu no angļu valodas tulkoja: Mārtiņš Kore. Literārais redaktors: Ieva Zālīte. Grāmatas izdošanu latviešu valodā koordinēja Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra projektu vadītāja Lāsma Ozola.

Novērtē produktu

Tu vari būt pirmais, kurš qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ievietot atsauksmi